Մեզ գրել          Adhésion - Adesione - Adesiòn -  Accession - Beitritt  Արձանագրուիլ   Հայերէն     EN     IT     SP     DE     FRՄխիթարեան-աշխարհ


   Մխիթար Աբահայր


Աշխարհատարած հայութեան մօտ, տարիներու ընթացքին, գիտութեան եւ լոյսի փարոս եղող Մխիթարեան վարժարանները, այժմ կ՝ապրին ճգնաժամային օրեր : Որոնցմէ ոմանք փակուած են իսկ մնացեալը՝ արդի կեանքի դժուարութիւններու  հոսանքին դէմ կը ջանան թիավարել :

Հայ համայնքներու մէջ, նախկին Մխիթարեանցիները ունին իւրայատուկ ճիւղաւորումները: Այժմ հասած է ժամը՝ միասնականութեան, ինչպէս Վենետիկ եւ Վիեննայի պատմական զոյգ ճիւղաւորումներու յաջող միութիւնը, նոյնէս մենք եւս պէտք է միախմբուինք եւ միախմբենք մեր ջանքերը, վերակենդանացնելու համար ինչ որ կարելի է :

Ուստի, մեր նպատակն է հիմնել միջին խարիսխ մը բոլոր նախկին Մխիթարեանցիներով :

Այստեղ, բոլոր Մխիթարեան դպրոցները փակ կամ գործող, պիտի ունենայ իրենց անձնական էջը, կայքէջը, ուր ամենայն ազատութեամբ պիտի բաժնուին իրենց գաղափարները, արտայայտուիլ նկար կամ գրութիւններով, տալ իրենց փորձարութիւնները կամ մտահոգութիւնները : Միութիւնը զօրութիւն է, պիտի չվայելենք Մխիթարեան հայրերու հովանաւորութիւնը այլ  եթէ ապահովենք որոշ զօրութիւն պիտի ըլլանք զիրենք ամրապնդող վերջին պատնէշը :

Մենք, Կաթողիկէ հայ համայնքի վիճակաւոր Վատիկանի ներկայացուցիչ Արհի.Տ.Լեւոն Արք.Զէքիեանի հետ, նոյն արժէքները չենք բաժնուիր : Ինք  պահապանն է՝ Թուրքիոյ մէջ Կաթողիկէ հայ համայնքի պատկանող ունեցուածքներուն, բայց միաժամանակ Վատիկանի կողմէ երաշխաւորուած՝ գլխաւորելու Մխիթարեանի հոգեւորականները եւ ծախելու միաբանութեան գոյքերը, ակներեւ թէ վաճառք-ի շահերը ուղղակի կը մտնեն Վատիկանի արկղը, իսկ Մխիթարեան Հայրերը  կը մնան կորստատէր, նկատի ունենալով այս վերջին վաճառքը , որու համար Հայր Զէքիեան աջակցութիւնը խնդրուած է երկու կասկածոտ հայերու :

Անկասկած Վատիկան տուած է իր օգնութիւնը Մխիթարեան Միաբանութեան, բայց ինչպէս մոռնալ Միաբանութեան ահաւոր կորուստը Վատիկան դրամատան գայթակղութեան օրերուն :

Անձնաւորութիւն մը որ մաս չի կազմեր Մխիթարեան Միաբանութեան եւ նշանակուած Վատիկանի կողմէ՝ հարաւէր կ ՚ուղղէ աշխարհատարած Մխիթարեանցիներու ՙՙ առանց յետին մքի՚՚ ժողով  մը գումարելու  մեծաթիւ Մխիթարեանցիներով, Վենետիկ,  Վիեննա կամ այլուր :
Sèvres France
Venise Italie
Vienne autriche
Pangalti Istanbul
Bomonti Istanbul
Buenos Aires
Beyrouth Liban
Hazmieh
USA
Alexandrie EgypteՄխիթարեան © աշխարհ 2020